Základní charakteristiky Budišov nad Budišovkou

 Údaj
Kód obce506 460
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)7 628
Orná půda (ha)1 306
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)51
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)2 389
Zemědělská půda (ha)3 748
Lesní půda (ha)3 171
Vodní plochy (ha)210
Zastavěné plochy (ha)58
Ostatní plochy (ha)441
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem564
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství115
Průmysl celkem53
Stavebnictví62
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel100
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství47
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí31
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti46
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci423
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání35
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy69
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 7 649
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem39
muži21
ženy18
Zemřelí celkem40
muži24
ženy16
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-3
ženy2
Přistěhovalí celkem59
muži29
ženy30
Vystěhovalí celkem80
muži39
ženy41
Saldo migrace celkem-21
muži-10
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-22
muži-13
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 505
ženy1 509
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem458
muži251
ženy207
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 053
ženy986
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem517
muži201
ženy316
Střední stav obyvatel k 1.7.3 043
muži1 522
ženy1 521
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services