Základní charakteristiky Hlučín

 Údaj
Kód obce507 016
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 114
Orná půda (ha)1 045
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)137
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)213
Zemědělská půda (ha)1 396
Lesní půda (ha)254
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)118
Ostatní plochy (ha)319
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 934
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství63
Průmysl celkem370
Stavebnictví391
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel740
Doprava a skladování88
Ubytování, stravování a pohostinství143
Informační a komunikační činnosti35
Peněžnictví a pojišťovnictví56
Činnosti v oblasti nemovitostí70
Profesní, vědecké a technické činnosti349
Administrativní a podpůrné činnosti44
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání49
Zdravotní a sociální péče51
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti75
Ostatní činnosti224
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno93
podle právní formyStátní organizace20
Akciové společnosti11
Obchodní společnosti209
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci2 240
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání269
Zemědělští podnikatelé21
Ostatní právní formy150
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 114
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem105
muži62
ženy43
Zemřelí celkem164
muži79
ženy85
Přirozený přírůstek celkem-59
muži-17
ženy-42
Přistěhovalí celkem313
muži144
ženy169
Vystěhovalí celkem327
muži142
ženy185
Saldo migrace celkem-14
muži2
ženy-16
Přírůstek/úbytek celkem-73
muži-15
ženy-58
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 848
ženy7 201
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 023
muži1 045
ženy978
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 809
ženy4 704
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 513
muži994
ženy1 519
Střední stav obyvatel k 1.7.14 104
muži6 854
ženy7 250
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem6
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)11
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 22
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services