Základní charakteristiky Hradec nad Moravicí

 Údaj
Kód obce507 270
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 403
Orná půda (ha)1 025
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)103
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)573
Zemědělská půda (ha)1 702
Lesní půda (ha)2 263
Vodní plochy (ha)67
Zastavěné plochy (ha)70
Ostatní plochy (ha)301
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 209
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství87
Průmysl celkem181
Stavebnictví136
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel271
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství45
Informační a komunikační činnosti22
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí34
Profesní, vědecké a technické činnosti143
Administrativní a podpůrné činnosti13
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení11
Vzdělávání19
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti30
Ostatní činnosti95
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti12
Obchodní společnosti72
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci867
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání125
Zemědělští podnikatelé23
Ostatní právní formy96
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček6
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní9
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 9
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 403
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem49
muži24
ženy25
Zemřelí celkem50
muži31
ženy19
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-7
ženy6
Přistěhovalí celkem88
muži36
ženy52
Vystěhovalí celkem98
muži47
ženy51
Saldo migrace celkem-10
muži-11
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem-11
muži-18
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 660
ženy2 799
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem866
muži436
ženy430
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 866
ženy1 847
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem880
muži358
ženy522
Střední stav obyvatel k 1.7.5 451
muži2 667
ženy2 784
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)11
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services