Základní charakteristiky Ludgeřovice

 Údaj
Kód obce507 971
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 082
Orná půda (ha)456
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)80
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)65
Zemědělská půda (ha)601
Lesní půda (ha)339
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)41
Ostatní plochy (ha)94
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 034
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem155
Stavebnictví152
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel245
Doprava a skladování34
Ubytování, stravování a pohostinství59
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví17
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti109
Administrativní a podpůrné činnosti16
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání17
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti76
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů1
Nezjištěno31
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti90
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci800
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání89
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy39
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 082
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem43
muži22
ženy21
Zemřelí celkem63
muži32
ženy31
Přirozený přírůstek celkem-20
muži-10
ženy-10
Přistěhovalí celkem134
muži60
ženy74
Vystěhovalí celkem83
muži45
ženy38
Saldo migrace celkem51
muži15
ženy36
Přírůstek/úbytek celkem31
muži5
ženy26
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 335
ženy2 418
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem664
muži338
ženy326
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 649
ženy1 579
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem861
muži348
ženy513
Střední stav obyvatel k 1.7.4 704
muži2 322
ženy2 382
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services