Základní charakteristiky Mokré Lazce

 Údaj
Kód obce508 373
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 057
Orná půda (ha)267
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)27
Zemědělská půda (ha)323
Lesní půda (ha)674
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)14
Ostatní plochy (ha)39
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem235
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem38
Stavebnictví29
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel58
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství3
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti33
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci182
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 057
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži3
ženy4
Zemřelí celkem11
muži8
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-5
ženy1
Přistěhovalí celkem22
muži7
ženy15
Vystěhovalí celkem14
muži5
ženy9
Saldo migrace celkem8
muži2
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem4
muži-3
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži565
ženy587
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem194
muži99
ženy95
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži401
ženy391
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem166
muži65
ženy101
Střední stav obyvatel k 1.7.1 141
muži562
ženy579
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services