Základní charakteristiky Velká Polom

 Údaj
Kód obce510 882
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 166
Orná půda (ha)611
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)39
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)85
Zemědělská půda (ha)735
Lesní půda (ha)340
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)63
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem416
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem64
Stavebnictví43
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel95
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti48
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno23
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti27
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci306
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání50
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 166
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži11
ženy7
Zemřelí celkem19
muži7
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-1
muži4
ženy-5
Přistěhovalí celkem90
muži40
ženy50
Vystěhovalí celkem28
muži10
ženy18
Saldo migrace celkem62
muži30
ženy32
Přírůstek/úbytek celkem61
muži34
ženy27
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži978
ženy1 019
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem384
muži190
ženy194
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži664
ženy646
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem303
muži124
ženy179
Střední stav obyvatel k 1.7.1 892
muži929
ženy963
Průměrný věk39,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services