Základní charakteristiky Hranice

 Údaj
Kód obce513 750
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 977
Orná půda (ha)2 028
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)327
Ovocné sady (ha)29
Trvalé trávní porosty (ha)592
Zemědělská půda (ha)2 977
Lesní půda (ha)716
Vodní plochy (ha)110
Zastavěné plochy (ha)188
Ostatní plochy (ha)986
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 091
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství119
Průmysl celkem535
Stavebnictví437
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 066
Doprava a skladování112
Ubytování, stravování a pohostinství218
Informační a komunikační činnosti56
Peněžnictví a pojišťovnictví106
Činnosti v oblasti nemovitostí202
Profesní, vědecké a technické činnosti508
Administrativní a podpůrné činnosti64
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání87
Zdravotní a sociální péče76
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti93
Ostatní činnosti320
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno97
podle právní formyStátní organizace21
Akciové společnosti22
Obchodní společnosti336
Družstevní organizace10
Finanční podniky0
Živnostníci2 857
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání449
Zemědělští podnikatelé28
Ostatní právní formy371
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček7
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)5
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 12
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 979
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem186
muži98
ženy88
Zemřelí celkem204
muži95
ženy109
Přirozený přírůstek celkem-18
muži3
ženy-21
Přistěhovalí celkem329
muži156
ženy173
Vystěhovalí celkem370
muži160
ženy210
Saldo migrace celkem-41
muži-4
ženy-37
Přírůstek/úbytek celkem-59
muži-1
ženy-58
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži9 079
ženy9 666
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 745
muži1 399
ženy1 346
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži6 456
ženy6 442
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 102
muži1 224
ženy1 878
Střední stav obyvatel k 1.7.18 859
muži9 101
ženy9 758
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola9
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol4
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem7
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)7
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa16
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 18
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení12
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení4
Zařízení lékárenské péče8
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services