Základní charakteristiky Hustopeče nad Bečvou

 Údaj
Kód obce513 768
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 391
Orná půda (ha)1 343
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)69
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)290
Zemědělská půda (ha)1 704
Lesní půda (ha)400
Vodní plochy (ha)61
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)191
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem281
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem45
Stavebnictví30
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel64
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti28
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci195
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání33
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy22
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 391
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži7
ženy9
Zemřelí celkem12
muži6
ženy6
Přirozený přírůstek celkem4
muži1
ženy3
Přistěhovalí celkem23
muži11
ženy12
Vystěhovalí celkem29
muži8
ženy21
Saldo migrace celkem-6
muži3
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži4
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži829
ženy909
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem277
muži135
ženy142
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži589
ženy612
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem260
muži105
ženy155
Střední stav obyvatel k 1.7.1 748
muži826
ženy922
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services