Základní charakteristiky Lipník nad Bečvou

 Údaj
Kód obce514 705
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 059
Orná půda (ha)1 575
Chmelnice (ha)50
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)182
Ovocné sady (ha)112
Trvalé trávní porosty (ha)207
Zemědělská půda (ha)2 126
Lesní půda (ha)301
Vodní plochy (ha)58
Zastavěné plochy (ha)94
Ostatní plochy (ha)480
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 887
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství72
Průmysl celkem268
Stavebnictví234
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel513
Doprava a skladování54
Ubytování, stravování a pohostinství94
Informační a komunikační činnosti28
Peněžnictví a pojišťovnictví31
Činnosti v oblasti nemovitostí50
Profesní, vědecké a technické činnosti194
Administrativní a podpůrné činnosti19
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání32
Zdravotní a sociální péče19
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti45
Ostatní činnosti141
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno41
podle právní formyStátní organizace14
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti128
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci1 381
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání196
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy161
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 8
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 059
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem94
muži50
ženy44
Zemřelí celkem86
muži54
ženy32
Přirozený přírůstek celkem8
muži-4
ženy12
Přistěhovalí celkem154
muži80
ženy74
Vystěhovalí celkem172
muži70
ženy102
Saldo migrace celkem-18
muži10
ženy-28
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži6
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 038
ženy4 202
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 209
muži624
ženy585
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 904
ženy2 792
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 335
muži510
ženy825
Střední stav obyvatel k 1.7.8 263
muži4 050
ženy4 213
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)14
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty10
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services