Základní charakteristiky Teplice nad Bečvou

 Údaj
Kód obce519 031
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)376
Orná půda (ha)71
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)14
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)40
Zemědělská půda (ha)126
Lesní půda (ha)219
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)5
Ostatní plochy (ha)21
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem89
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství4
Průmysl celkem9
Stavebnictví7
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel22
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti7
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci62
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy9
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 376
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži2
ženy1
Zemřelí celkem1
muži1
ženy0
Přirozený přírůstek celkem2
muži1
ženy1
Přistěhovalí celkem17
muži7
ženy10
Vystěhovalí celkem21
muži13
ženy8
Saldo migrace celkem-4
muži-6
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži-5
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži181
ženy170
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem47
muži32
ženy15
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži123
ženy125
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem56
muži26
ženy30
Střední stav obyvatel k 1.7.348
muži182
ženy166
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services