Základní charakteristiky Šumperk

 Údaj
Kód obce523 704
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 788
Orná půda (ha)806
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)152
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)355
Zemědělská půda (ha)1 317
Lesní půda (ha)735
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)177
Ostatní plochy (ha)529
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem6 555
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství143
Průmysl celkem777
Stavebnictví626
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 686
Doprava a skladování195
Ubytování, stravování a pohostinství404
Informační a komunikační činnosti126
Peněžnictví a pojišťovnictví144
Činnosti v oblasti nemovitostí406
Profesní, vědecké a technické činnosti932
Administrativní a podpůrné činnosti98
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání121
Zdravotní a sociální péče156
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti223
Ostatní činnosti564
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno126
podle právní formyStátní organizace27
Akciové společnosti39
Obchodní společnosti669
Družstevní organizace35
Finanční podniky0
Živnostníci4 370
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání657
Zemědělští podnikatelé22
Ostatní právní formy743
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)5
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 8
Hřbitov3
Krematorium1
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 788
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem237
muži106
ženy131
Zemřelí celkem303
muži148
ženy155
Přirozený přírůstek celkem-66
muži-42
ženy-24
Přistěhovalí celkem530
muži239
ženy291
Vystěhovalí celkem634
muži312
ženy322
Saldo migrace celkem-104
muži-73
ženy-31
Přírůstek/úbytek celkem-170
muži-115
ženy-55
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži12 767
ženy14 103
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 636
muži1 875
ženy1 761
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži8 808
ženy9 116
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem5 310
muži2 084
ženy3 226
Střední stav obyvatel k 1.7.27 118
muži12 963
ženy14 155
Průměrný věk43,2
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)8
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol9
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť3
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem15
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)19
Tělocvičny (vč. školních)15
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté2
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)14
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé22
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa26
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 44
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty6
Ostatní samostatná zařízení30
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení8
Zařízení lékárenské péče15
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services