Základní charakteristiky Neveklov

 Údaj
Kód obce530 310
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 446
Orná půda (ha)2 554
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)100
Ovocné sady (ha)12
Trvalé trávní porosty (ha)602
Zemědělská půda (ha)3 267
Lesní půda (ha)1 685
Vodní plochy (ha)111
Zastavěné plochy (ha)65
Ostatní plochy (ha)318
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem579
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství84
Průmysl celkem93
Stavebnictví113
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel108
Doprava a skladování21
Ubytování, stravování a pohostinství25
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti39
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti46
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno37
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci431
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání39
Zemědělští podnikatelé32
Ostatní právní formy57
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 446
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce22
ObyvatelstvoŽivě narození celkem32
muži11
ženy21
Zemřelí celkem37
muži22
ženy15
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-11
ženy6
Přistěhovalí celkem59
muži26
ženy33
Vystěhovalí celkem47
muži20
ženy27
Saldo migrace celkem12
muži6
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem7
muži-5
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 276
ženy1 248
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem378
muži183
ženy195
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži942
ženy844
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem360
muži151
ženy209
Střední stav obyvatel k 1.7.2 508
muži1 276
ženy1 232
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services