Základní charakteristiky Beroun

 Údaj
Kód obce531 057
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 125
Orná půda (ha)575
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)142
Ovocné sady (ha)44
Trvalé trávní porosty (ha)255
Zemědělská půda (ha)1 015
Lesní půda (ha)1 217
Vodní plochy (ha)55
Zastavěné plochy (ha)150
Ostatní plochy (ha)687
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem5 164
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství69
Průmysl celkem522
Stavebnictví639
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 235
Doprava a skladování161
Ubytování, stravování a pohostinství297
Informační a komunikační činnosti111
Peněžnictví a pojišťovnictví62
Činnosti v oblasti nemovitostí438
Profesní, vědecké a technické činnosti647
Administrativní a podpůrné činnosti210
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání103
Zdravotní a sociální péče87
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti137
Ostatní činnosti464
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno148
podle právní formyStátní organizace24
Akciové společnosti31
Obchodní společnosti648
Družstevní organizace10
Finanční podniky0
Živnostníci3 320
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání474
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy781
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)4
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže4
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 144
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem246
muži120
ženy126
Zemřelí celkem190
muži94
ženy96
Přirozený přírůstek celkem56
muži26
ženy30
Přistěhovalí celkem622
muži282
ženy340
Vystěhovalí celkem537
muži262
ženy275
Saldo migrace celkem85
muži20
ženy65
Přírůstek/úbytek celkem141
muži46
ženy95
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži9 113
ženy9 806
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 064
muži1 541
ženy1 523
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži6 276
ženy6 364
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 215
muži1 296
ženy1 919
Střední stav obyvatel k 1.7.18 676
muži9 030
ženy9 646
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola8
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol6
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem15
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)11
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení2
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice2
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa17
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 30
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení14
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče9
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services