Základní charakteristiky Lochovice

 Údaj
Kód obce531 472
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 324
Orná půda (ha)857
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)80
Zemědělská půda (ha)988
Lesní půda (ha)189
Vodní plochy (ha)31
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)91
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem231
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem30
Stavebnictví44
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel47
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti15
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci173
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 324
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži6
ženy2
Zemřelí celkem10
muži5
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-2
muži1
ženy-3
Přistěhovalí celkem45
muži20
ženy25
Vystěhovalí celkem28
muži11
ženy17
Saldo migrace celkem17
muži9
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem15
muži10
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži599
ženy569
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem201
muži109
ženy92
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži408
ženy371
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem188
muži82
ženy106
Střední stav obyvatel k 1.7.1 156
muži592
ženy564
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services