Základní charakteristiky Mořina

 Údaj
Kód obce531 545
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)983
Orná půda (ha)550
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)89
Zemědělská půda (ha)662
Lesní půda (ha)135
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)166
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem192
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem24
Stavebnictví20
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel46
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti16
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci126
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy29
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 983
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži6
ženy3
Zemřelí celkem6
muži3
ženy3
Přirozený přírůstek celkem3
muži3
ženy0
Přistěhovalí celkem42
muži21
ženy21
Vystěhovalí celkem35
muži19
ženy16
Saldo migrace celkem7
muži2
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem10
muži5
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži390
ženy399
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem156
muži73
ženy83
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži271
ženy255
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem107
muži46
ženy61
Střední stav obyvatel k 1.7.774
muži377
ženy397
Průměrný věk38,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services