Základní charakteristiky Nižbor

 Údaj
Kód obce531 596
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 801
Orná půda (ha)380
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)65
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)147
Zemědělská půda (ha)601
Lesní půda (ha)1 920
Vodní plochy (ha)75
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)176
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem470
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství26
Průmysl celkem60
Stavebnictví50
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel127
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti44
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti39
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci366
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání22
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy56
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 801
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži12
ženy6
Zemřelí celkem13
muži9
ženy4
Přirozený přírůstek celkem5
muži3
ženy2
Přistěhovalí celkem86
muži34
ženy52
Vystěhovalí celkem43
muži18
ženy25
Saldo migrace celkem43
muži16
ženy27
Přírůstek/úbytek celkem48
muži19
ženy29
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži971
ženy948
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem321
muži182
ženy139
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži641
ženy626
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem331
muži148
ženy183
Střední stav obyvatel k 1.7.1 870
muži945
ženy925
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services