Základní charakteristiky Tachlovice

 Údaj
Kód obce531 821
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)634
Orná půda (ha)440
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)13
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)12
Zemědělská půda (ha)467
Lesní půda (ha)97
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)51
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem230
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem29
Stavebnictví16
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel57
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti28
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci163
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání12
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 634
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži7
ženy2
Zemřelí celkem6
muži2
ženy4
Přirozený přírůstek celkem3
muži5
ženy-2
Přistěhovalí celkem32
muži16
ženy16
Vystěhovalí celkem26
muži9
ženy17
Saldo migrace celkem6
muži7
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem9
muži12
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži421
ženy442
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem165
muži82
ženy83
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži306
ženy308
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem84
muži33
ženy51
Střední stav obyvatel k 1.7.842
muži407
ženy435
Průměrný věk36,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services