Základní charakteristiky Vráž

 Údaj
Kód obce531 944
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)632
Orná půda (ha)257
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)57
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)83
Zemědělská půda (ha)410
Lesní půda (ha)126
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)75
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem270
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem32
Stavebnictví38
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel77
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti28
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci211
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy25
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 632
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži3
ženy5
Zemřelí celkem6
muži3
ženy3
Přirozený přírůstek celkem2
muži0
ženy2
Přistěhovalí celkem45
muži21
ženy24
Vystěhovalí celkem16
muži5
ženy11
Saldo migrace celkem29
muži16
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem31
muži16
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži524
ženy540
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem181
muži97
ženy84
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži350
ženy352
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem181
muži77
ženy104
Střední stav obyvatel k 1.7.1 032
muži500
ženy532
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services