Základní charakteristiky Zdice

 Údaj
Kód obce532 011
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 380
Orná půda (ha)489
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)57
Ovocné sady (ha)22
Trvalé trávní porosty (ha)122
Zemědělská půda (ha)689
Lesní půda (ha)420
Vodní plochy (ha)28
Zastavěné plochy (ha)51
Ostatní plochy (ha)192
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem889
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem134
Stavebnictví131
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel222
Doprava a skladování36
Ubytování, stravování a pohostinství54
Informační a komunikační činnosti21
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí60
Profesní, vědecké a technické činnosti83
Administrativní a podpůrné činnosti27
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti20
Ostatní činnosti70
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno23
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti89
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci650
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání56
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy90
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže7
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 380
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem35
muži14
ženy21
Zemřelí celkem58
muži27
ženy31
Přirozený přírůstek celkem-23
muži-13
ženy-10
Přistěhovalí celkem133
muži56
ženy77
Vystěhovalí celkem77
muži36
ženy41
Saldo migrace celkem56
muži20
ženy36
Přírůstek/úbytek celkem33
muži7
ženy26
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 980
ženy2 110
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem613
muži325
ženy288
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 352
ženy1 377
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem748
muži303
ženy445
Střední stav obyvatel k 1.7.4 048
muži1 971
ženy2 077
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services