Základní charakteristiky Brandýsek

 Údaj
Kód obce532 118
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)390
Orná půda (ha)242
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)39
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)13
Zemědělská půda (ha)303
Lesní půda (ha)4
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)58
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem348
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem34
Stavebnictví57
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel74
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti42
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti17
Ostatní činnosti37
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci263
Samostatně hospodařící rolníci1
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 390
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem23
muži11
ženy12
Zemřelí celkem17
muži12
ženy5
Přirozený přírůstek celkem6
muži-1
ženy7
Přistěhovalí celkem74
muži38
ženy36
Vystěhovalí celkem42
muži21
ženy21
Saldo migrace celkem32
muži17
ženy15
Přírůstek/úbytek celkem38
muži16
ženy22
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži915
ženy936
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem308
muži156
ženy152
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži651
ženy619
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem273
muži108
ženy165
Střední stav obyvatel k 1.7.1 803
muži898
ženy905
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services