Základní charakteristiky Buštěhrad

 Údaj
Kód obce532 169
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)761
Orná půda (ha)424
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)18
Zemědělská půda (ha)473
Lesní půda (ha)40
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)50
Ostatní plochy (ha)194
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem634
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem78
Stavebnictví69
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel172
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti89
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti46
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti56
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci453
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání56
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy51
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 761
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem37
muži19
ženy18
Zemřelí celkem29
muži10
ženy19
Přirozený přírůstek celkem8
muži9
ženy-1
Přistěhovalí celkem134
muži61
ženy73
Vystěhovalí celkem73
muži34
ženy39
Saldo migrace celkem61
muži27
ženy34
Přírůstek/úbytek celkem69
muži36
ženy33
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 421
ženy1 537
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem561
muži286
ženy275
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži958
ženy1 002
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem437
muži177
ženy260
Střední stav obyvatel k 1.7.2 847
muži1 364
ženy1 483
Průměrný věk38,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services