Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Červený Újezd

 Údaj
Kód obce532 215
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)534
Orná půda (ha)433
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)5
Zemědělská půda (ha)460
Lesní půda (ha)8
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)43
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem256
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem31
Stavebnictví51
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel58
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti37
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci175
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 534
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži5
ženy10
Zemřelí celkem8
muži3
ženy5
Přirozený přírůstek celkem7
muži2
ženy5
Přistěhovalí celkem32
muži17
ženy15
Vystěhovalí celkem37
muži16
ženy21
Saldo migrace celkem-5
muži1
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem2
muži3
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži534
ženy538
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem219
muži117
ženy102
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži357
ženy369
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem127
muži60
ženy67
Střední stav obyvatel k 1.7.1 046
muži522
ženy524
Průměrný věk37,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services