Základní charakteristiky Hostouň

 Údaj
Kód obce532 347
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 034
Orná půda (ha)838
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)32
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)35
Zemědělská půda (ha)913
Lesní půda (ha)32
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)65
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem245
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem27
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel50
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti25
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti23
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci188
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 034
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži5
ženy9
Zemřelí celkem7
muži4
ženy3
Přirozený přírůstek celkem7
muži1
ženy6
Přistěhovalí celkem42
muži20
ženy22
Vystěhovalí celkem8
muži3
ženy5
Saldo migrace celkem34
muži17
ženy17
Přírůstek/úbytek celkem41
muži18
ženy23
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži520
ženy523
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem168
muži87
ženy81
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži369
ženy352
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem154
muži64
ženy90
Střední stav obyvatel k 1.7.1 010
muži505
ženy505
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services