Základní charakteristiky Hřebeč

 Údaj
Kód obce532 371
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)422
Orná půda (ha)297
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)25
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)13
Zemědělská půda (ha)336
Lesní půda (ha)1
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)61
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem427
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem46
Stavebnictví42
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel145
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti51
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti31
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti45
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci330
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy31
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 422
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem23
muži10
ženy13
Zemřelí celkem11
muži5
ženy6
Přirozený přírůstek celkem12
muži5
ženy7
Přistěhovalí celkem118
muži60
ženy58
Vystěhovalí celkem37
muži20
ženy17
Saldo migrace celkem81
muži40
ženy41
Přírůstek/úbytek celkem93
muži45
ženy48
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži947
ženy900
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem360
muži190
ženy170
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži654
ženy614
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem219
muži103
ženy116
Střední stav obyvatel k 1.7.1 720
muži884
ženy836
Průměrný věk37,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services