Základní charakteristiky Kamenné Žehrovice

 Údaj
Kód obce532 452
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)916
Orná půda (ha)301
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)18
Ovocné sady (ha)61
Trvalé trávní porosty (ha)7
Zemědělská půda (ha)387
Lesní půda (ha)345
Vodní plochy (ha)68
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)93
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem406
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem54
Stavebnictví59
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel99
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti49
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti26
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti37
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci306
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání29
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 916
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži5
ženy7
Zemřelí celkem12
muži5
ženy7
Přirozený přírůstek celkem0
muži0
ženy0
Přistěhovalí celkem52
muži23
ženy29
Vystěhovalí celkem31
muži15
ženy16
Saldo migrace celkem21
muži8
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem21
muži8
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži865
ženy889
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem246
muži123
ženy123
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži601
ženy606
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem301
muži141
ženy160
Střední stav obyvatel k 1.7.1 724
muži853
ženy871
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services