Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Tuchlovice

 Údaj
Kód obce532 983
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 275
Orná půda (ha)695
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)35
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)31
Zemědělská půda (ha)763
Lesní půda (ha)256
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)198
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem491
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem76
Stavebnictví57
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel133
Doprava a skladování25
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti65
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti38
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti33
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci377
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání40
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy33
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 275
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem36
muži17
ženy19
Zemřelí celkem18
muži10
ženy8
Přirozený přírůstek celkem18
muži7
ženy11
Přistěhovalí celkem79
muži34
ženy45
Vystěhovalí celkem58
muži33
ženy25
Saldo migrace celkem21
muži1
ženy20
Přírůstek/úbytek celkem39
muži8
ženy31
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 181
ženy1 229
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem399
muži221
ženy178
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži768
ženy793
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem450
muži192
ženy258
Střední stav obyvatel k 1.7.2 358
muži1 173
ženy1 185
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services