Základní charakteristiky Velvary

 Údaj
Kód obce533 041
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 810
Orná půda (ha)1 468
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)27
Trvalé trávní porosty (ha)28
Zemědělská půda (ha)1 556
Lesní půda (ha)30
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)51
Ostatní plochy (ha)150
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem577
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem75
Stavebnictví68
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel145
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství31
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti53
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání17
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti41
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno45
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti33
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci449
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy36
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 810
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem28
muži15
ženy13
Zemřelí celkem32
muži11
ženy21
Přirozený přírůstek celkem-4
muži4
ženy-8
Přistěhovalí celkem111
muži55
ženy56
Vystěhovalí celkem47
muži23
ženy24
Saldo migrace celkem64
muži32
ženy32
Přírůstek/úbytek celkem60
muži36
ženy24
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 490
ženy1 550
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem450
muži228
ženy222
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 005
ženy989
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem596
muži257
ženy339
Střední stav obyvatel k 1.7.2 974
muži1 457
ženy1 517
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services