Základní charakteristiky Vinařice

 Údaj
Kód obce533 050
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)516
Orná půda (ha)214
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)18
Trvalé trávní porosty (ha)14
Zemědělská půda (ha)276
Lesní půda (ha)53
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)160
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem430
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem60
Stavebnictví61
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel121
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství27
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti37
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti38
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci327
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání34
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 516
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem25
muži7
ženy18
Zemřelí celkem23
muži10
ženy13
Přirozený přírůstek celkem2
muži-3
ženy5
Přistěhovalí celkem87
muži43
ženy44
Vystěhovalí celkem40
muži21
ženy19
Saldo migrace celkem47
muži22
ženy25
Přírůstek/úbytek celkem49
muži19
ženy30
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 015
ženy1 003
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem290
muži135
ženy155
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži744
ženy667
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem317
muži136
ženy181
Střední stav obyvatel k 1.7.1 950
muži988
ženy962
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services