Základní charakteristiky Zlonice

 Údaj
Kód obce533 114
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 607
Orná půda (ha)1 242
Chmelnice (ha)92
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)32
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)25
Zemědělská půda (ha)1 398
Lesní půda (ha)11
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)46
Ostatní plochy (ha)140
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem386
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství18
Průmysl celkem54
Stavebnictví70
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel89
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti33
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti35
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno31
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci298
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání22
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy41
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 607
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži11
ženy7
Zemřelí celkem21
muži13
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-2
ženy-1
Přistěhovalí celkem86
muži36
ženy50
Vystěhovalí celkem48
muži23
ženy25
Saldo migrace celkem38
muži13
ženy25
Přírůstek/úbytek celkem35
muži11
ženy24
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 134
ženy1 150
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem379
muži213
ženy166
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži785
ženy788
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem332
muži136
ženy196
Střední stav obyvatel k 1.7.2 247
muži1 122
ženy1 125
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services