Základní charakteristiky Bečváry

 Údaj
Kód obce533 181
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 628
Orná půda (ha)1 213
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)71
Zemědělská půda (ha)1 320
Lesní půda (ha)118
Vodní plochy (ha)50
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)104
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem177
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem25
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel42
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci120
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 628
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži8
ženy5
Zemřelí celkem8
muži4
ženy4
Přirozený přírůstek celkem5
muži4
ženy1
Přistěhovalí celkem25
muži13
ženy12
Vystěhovalí celkem49
muži19
ženy30
Saldo migrace celkem-24
muži-6
ženy-18
Přírůstek/úbytek celkem-19
muži-2
ženy-17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži496
ženy518
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem146
muži90
ženy56
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži334
ženy340
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem194
muži72
ženy122
Střední stav obyvatel k 1.7.1 026
muži493
ženy533
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services