Základní charakteristiky Kostelec nad Černými lesy

 Údaj
Kód obce533 416
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 770
Orná půda (ha)726
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)90
Ovocné sady (ha)45
Trvalé trávní porosty (ha)75
Zemědělská půda (ha)936
Lesní půda (ha)585
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)54
Ostatní plochy (ha)170
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 082
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství40
Průmysl celkem127
Stavebnictví157
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel233
Doprava a skladování41
Ubytování, stravování a pohostinství47
Informační a komunikační činnosti13
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí94
Profesní, vědecké a technické činnosti135
Administrativní a podpůrné činnosti19
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání19
Zdravotní a sociální péče17
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti25
Ostatní činnosti88
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno32
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti164
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci710
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání82
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy123
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 770
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem33
muži17
ženy16
Zemřelí celkem32
muži19
ženy13
Přirozený přírůstek celkem1
muži-2
ženy3
Přistěhovalí celkem110
muži49
ženy61
Vystěhovalí celkem101
muži46
ženy55
Saldo migrace celkem9
muži3
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem10
muži1
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 710
ženy1 868
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem559
muži281
ženy278
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 183
ženy1 252
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem584
muži246
ženy338
Střední stav obyvatel k 1.7.3 579
muži1 709
ženy1 870
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services