Základní charakteristiky Radim

 Údaj
Kód obce533 629
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)503
Orná půda (ha)375
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)7
Zemědělská půda (ha)411
Lesní půda (ha)15
Vodní plochy (ha)7
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)59
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem261
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem28
Stavebnictví53
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel59
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci217
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy9
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 503
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži9
ženy8
Zemřelí celkem13
muži9
ženy4
Přirozený přírůstek celkem4
muži0
ženy4
Přistěhovalí celkem45
muži25
ženy20
Vystěhovalí celkem14
muži5
ženy9
Saldo migrace celkem31
muži20
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem35
muži20
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži567
ženy604
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem209
muži114
ženy95
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži384
ženy403
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem175
muži69
ženy106
Střední stav obyvatel k 1.7.1 124
muži546
ženy578
Průměrný věk39,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services