Základní charakteristiky Stříbrná Skalice

 Údaj
Kód obce533 718
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 443
Orná půda (ha)570
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)91
Ovocné sady (ha)23
Trvalé trávní porosty (ha)306
Zemědělská půda (ha)989
Lesní půda (ha)1 206
Vodní plochy (ha)53
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)159
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem325
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem46
Stavebnictví62
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel60
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti35
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti24
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci256
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 443
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži2
ženy1
Zemřelí celkem13
muži5
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-10
muži-3
ženy-7
Přistěhovalí celkem56
muži25
ženy31
Vystěhovalí celkem32
muži15
ženy17
Saldo migrace celkem24
muži10
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem14
muži7
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži614
ženy628
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem216
muži115
ženy101
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži415
ženy426
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem185
muži84
ženy101
Střední stav obyvatel k 1.7.1 212
muži601
ženy611
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services