Základní charakteristiky Vitice

 Údaj
Kód obce533 866
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 242
Orná půda (ha)1 401
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)298
Trvalé trávní porosty (ha)47
Zemědělská půda (ha)1 775
Lesní půda (ha)268
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)141
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem224
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem25
Stavebnictví53
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel48
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti16
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci176
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 239
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži4
ženy6
Zemřelí celkem11
muži5
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-1
ženy0
Přistěhovalí celkem43
muži25
ženy18
Vystěhovalí celkem36
muži17
ženy19
Saldo migrace celkem7
muži8
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem6
muži7
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži526
ženy537
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem174
muži86
ženy88
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži369
ženy352
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem168
muži71
ženy97
Střední stav obyvatel k 1.7.1 046
muži514
ženy532
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services