Základní charakteristiky Čestín

 Údaj
Kód obce534 030
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 255
Orná půda (ha)1 165
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)44
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)353
Zemědělská půda (ha)1 567
Lesní půda (ha)1 520
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)121
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem99
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem19
Stavebnictví12
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel22
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství3
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti4
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci73
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy6
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 255
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži5
ženy0
Zemřelí celkem8
muži3
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-3
muži2
ženy-5
Přistěhovalí celkem14
muži7
ženy7
Vystěhovalí celkem8
muži5
ženy3
Saldo migrace celkem6
muži2
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem3
muži4
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži216
ženy205
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem46
muži29
ženy17
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži147
ženy125
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem103
muži40
ženy63
Střední stav obyvatel k 1.7.421
muži214
ženy207
Průměrný věk45,0
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services