Základní charakteristiky Kácov

 Údaj
Kód obce534 129
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 110
Orná půda (ha)368
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)44
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)177
Zemědělská půda (ha)590
Lesní půda (ha)313
Vodní plochy (ha)39
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)147
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem210
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem36
Stavebnictví45
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel32
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti21
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci129
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy51
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 110
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži0
ženy3
Zemřelí celkem11
muži5
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-5
ženy-3
Přistěhovalí celkem16
muži8
ženy8
Vystěhovalí celkem26
muži11
ženy15
Saldo migrace celkem-10
muži-3
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-18
muži-8
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži380
ženy392
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem82
muži42
ženy40
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži271
ženy265
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem154
muži67
ženy87
Střední stav obyvatel k 1.7.784
muži386
ženy398
Průměrný věk44,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services