Základní charakteristiky Malešov

 Údaj
Kód obce534 188
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 423
Orná půda (ha)926
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)35
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)96
Zemědělská půda (ha)1 066
Lesní půda (ha)146
Vodní plochy (ha)101
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)82
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem204
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem32
Stavebnictví39
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel39
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci157
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání19
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 424
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži8
ženy6
Zemřelí celkem11
muži7
ženy4
Přirozený přírůstek celkem3
muži1
ženy2
Přistěhovalí celkem26
muži14
ženy12
Vystěhovalí celkem17
muži7
ženy10
Saldo migrace celkem9
muži7
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem12
muži8
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži473
ženy508
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem157
muži72
ženy85
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži330
ženy322
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem172
muži71
ženy101
Střední stav obyvatel k 1.7.958
muži461
ženy497
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services