Základní charakteristiky Potěhy

 Údaj
Kód obce534 331
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)499
Orná půda (ha)393
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)11
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)10
Zemědělská půda (ha)417
Lesní půda (ha)17
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)47
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem108
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství2
Průmysl celkem13
Stavebnictví14
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel30
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti7
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci82
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy7
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 499
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži5
ženy5
Zemřelí celkem3
muži2
ženy1
Přirozený přírůstek celkem7
muži3
ženy4
Přistěhovalí celkem15
muži7
ženy8
Vystěhovalí celkem15
muži6
ženy9
Saldo migrace celkem0
muži1
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem7
muži4
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži293
ženy323
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem103
muži46
ženy57
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži215
ženy225
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem73
muži32
ženy41
Střední stav obyvatel k 1.7.605
muži288
ženy317
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services