Základní charakteristiky Zbýšov

 Údaj
Kód obce534 625
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 615
Orná půda (ha)1 154
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)43
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)137
Zemědělská půda (ha)1 338
Lesní půda (ha)1 086
Vodní plochy (ha)47
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)114
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem135
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem19
Stavebnictví12
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel25
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci90
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 617
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži1
ženy4
Zemřelí celkem8
muži2
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-1
ženy-2
Přistěhovalí celkem23
muži11
ženy12
Vystěhovalí celkem14
muži6
ženy8
Saldo migrace celkem9
muži5
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem6
muži4
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži332
ženy324
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem95
muži43
ženy52
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži229
ženy201
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem131
muži60
ženy71
Střední stav obyvatel k 1.7.650
muži326
ženy324
Průměrný věk43,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services