Základní charakteristiky Žehušice

 Údaj
Kód obce534 650
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)896
Orná půda (ha)451
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)58
Trvalé trávní porosty (ha)26
Zemědělská půda (ha)558
Lesní půda (ha)110
Vodní plochy (ha)21
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)187
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem161
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem24
Stavebnictví27
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel34
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti6
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci113
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy7
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 896
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži5
ženy2
Zemřelí celkem8
muži5
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-1
muži0
ženy-1
Přistěhovalí celkem38
muži19
ženy19
Vystěhovalí celkem23
muži10
ženy13
Saldo migrace celkem15
muži9
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem14
muži9
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži342
ženy345
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem119
muži74
ženy45
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži237
ženy247
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem84
muži31
ženy53
Střední stav obyvatel k 1.7.654
muži327
ženy327
Průměrný věk38,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services