Základní charakteristiky Mělník

 Údaj
Kód obce534 676
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 496
Orná půda (ha)956
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)175
Zahrady (ha)230
Ovocné sady (ha)107
Trvalé trávní porosty (ha)69
Zemědělská půda (ha)1 537
Lesní půda (ha)149
Vodní plochy (ha)73
Zastavěné plochy (ha)174
Ostatní plochy (ha)564
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 739
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství151
Průmysl celkem550
Stavebnictví604
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 219
Doprava a skladování192
Ubytování, stravování a pohostinství219
Informační a komunikační činnosti67
Peněžnictví a pojišťovnictví142
Činnosti v oblasti nemovitostí270
Profesní, vědecké a technické činnosti538
Administrativní a podpůrné činnosti103
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání86
Zdravotní a sociální péče77
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti121
Ostatní činnosti367
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno257
podle právní formyStátní organizace27
Akciové společnosti22
Obchodní společnosti454
Družstevní organizace102
Finanční podniky0
Živnostníci3 222
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání433
Zemědělští podnikatelé58
Ostatní právní formy573
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže5
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov4
Krematorium1
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 496
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem205
muži112
ženy93
Zemřelí celkem211
muži97
ženy114
Přirozený přírůstek celkem-6
muži15
ženy-21
Přistěhovalí celkem433
muži214
ženy219
Vystěhovalí celkem613
muži314
ženy299
Saldo migrace celkem-180
muži-100
ženy-80
Přírůstek/úbytek celkem-186
muži-85
ženy-101
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži9 441
ženy9 905
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 805
muži1 454
ženy1 351
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži6 566
ženy6 455
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 520
muži1 421
ženy2 099
Střední stav obyvatel k 1.7.19 557
muži9 561
ženy9 996
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol4
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem16
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež3
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 25
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení12
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče6
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services