Základní charakteristiky Dřísy

 Údaj
Kód obce534 781
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)844
Orná půda (ha)557
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)1
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)0
Zemědělská půda (ha)585
Lesní půda (ha)161
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)71
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem238
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem33
Stavebnictví34
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel52
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti20
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci175
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy25
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 844
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži5
ženy4
Zemřelí celkem3
muži1
ženy2
Přirozený přírůstek celkem6
muži4
ženy2
Přistěhovalí celkem38
muži24
ženy14
Vystěhovalí celkem26
muži7
ženy19
Saldo migrace celkem12
muži17
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem18
muži21
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži463
ženy435
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem136
muži74
ženy62
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži328
ženy293
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem141
muži61
ženy80
Střední stav obyvatel k 1.7.877
muži443
ženy434
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services