Základní charakteristiky Horní Počaply

 Údaj
Kód obce534 790
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 240
Orná půda (ha)464
Chmelnice (ha)50
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)2
Zemědělská půda (ha)543
Lesní půda (ha)224
Vodní plochy (ha)71
Zastavěné plochy (ha)87
Ostatní plochy (ha)313
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem184
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem40
Stavebnictví34
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel44
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci131
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy33
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 240
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži6
ženy5
Zemřelí celkem12
muži7
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-1
ženy0
Přistěhovalí celkem71
muži46
ženy25
Vystěhovalí celkem160
muži114
ženy46
Saldo migrace celkem-89
muži-68
ženy-21
Přírůstek/úbytek celkem-90
muži-69
ženy-21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži726
ženy663
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem214
muži111
ženy103
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži518
ženy432
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem225
muži97
ženy128
Střední stav obyvatel k 1.7.1 501
muži803
ženy698
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services