Základní charakteristiky Kly

 Údaj
Kód obce534 897
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 061
Orná půda (ha)536
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)15
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)78
Zemědělská půda (ha)680
Lesní půda (ha)202
Vodní plochy (ha)59
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)89
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem273
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem32
Stavebnictví29
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel67
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci187
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy23
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 061
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži8
ženy7
Zemřelí celkem12
muži11
ženy1
Přirozený přírůstek celkem3
muži-3
ženy6
Přistěhovalí celkem51
muži21
ženy30
Vystěhovalí celkem24
muži14
ženy10
Saldo migrace celkem27
muži7
ženy20
Přírůstek/úbytek celkem30
muži4
ženy26
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži667
ženy671
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem273
muži140
ženy133
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži464
ženy445
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem156
muži63
ženy93
Střední stav obyvatel k 1.7.1 275
muži651
ženy624
Průměrný věk36,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services