Základní charakteristiky Kostelec nad Labem

 Údaj
Kód obce534 935
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 555
Orná půda (ha)989
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)46
Ovocné sady (ha)17
Trvalé trávní porosty (ha)65
Zemědělská půda (ha)1 118
Lesní půda (ha)129
Vodní plochy (ha)84
Zastavěné plochy (ha)59
Ostatní plochy (ha)166
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem903
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství33
Průmysl celkem129
Stavebnictví139
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel204
Doprava a skladování45
Ubytování, stravování a pohostinství41
Informační a komunikační činnosti15
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí27
Profesní, vědecké a technické činnosti78
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti64
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno49
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti77
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci680
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání67
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy74
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 556
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem43
muži21
ženy22
Zemřelí celkem36
muži16
ženy20
Přirozený přírůstek celkem7
muži5
ženy2
Přistěhovalí celkem186
muži88
ženy98
Vystěhovalí celkem94
muži42
ženy52
Saldo migrace celkem92
muži46
ženy46
Přírůstek/úbytek celkem99
muži51
ženy48
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 806
ženy1 845
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem575
muži293
ženy282
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 283
ženy1 253
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem540
muži230
ženy310
Střední stav obyvatel k 1.7.3 513
muži1 735
ženy1 778
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services