Základní charakteristiky Lužec nad Vltavou

 Údaj
Kód obce535 028
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 000
Orná půda (ha)732
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)26
Zemědělská půda (ha)779
Lesní půda (ha)21
Vodní plochy (ha)31
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)147
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem264
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem50
Stavebnictví39
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel43
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti16
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci193
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy22
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 000
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži4
ženy6
Zemřelí celkem11
muži6
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-2
ženy1
Přistěhovalí celkem65
muži34
ženy31
Vystěhovalí celkem35
muži19
ženy16
Saldo migrace celkem30
muži15
ženy15
Přírůstek/úbytek celkem29
muži13
ženy16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži731
ženy714
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem182
muži91
ženy91
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži537
ženy495
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem231
muži103
ženy128
Střední stav obyvatel k 1.7.1 420
muži719
ženy701
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services