Základní charakteristiky Mšeno

 Údaj
Kód obce535 052
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 672
Orná půda (ha)1 244
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)62
Ovocné sady (ha)40
Trvalé trávní porosty (ha)156
Zemědělská půda (ha)1 503
Lesní půda (ha)947
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)37
Ostatní plochy (ha)162
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem371
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství51
Průmysl celkem48
Stavebnictví36
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel73
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti44
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci260
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy54
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 672
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži5
ženy5
Zemřelí celkem23
muži11
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-13
muži-6
ženy-7
Přistěhovalí celkem22
muži13
ženy9
Vystěhovalí celkem48
muži26
ženy22
Saldo migrace celkem-26
muži-13
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-39
muži-19
ženy-20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži655
ženy779
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem197
muži95
ženy102
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži463
ženy510
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem264
muži97
ženy167
Střední stav obyvatel k 1.7.1 489
muži679
ženy810
Průměrný věk42,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services