Základní charakteristiky Neratovice

 Údaj
Kód obce535 087
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 000
Orná půda (ha)1 271
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)97
Ovocné sady (ha)12
Trvalé trávní porosty (ha)31
Zemědělská půda (ha)1 411
Lesní půda (ha)89
Vodní plochy (ha)92
Zastavěné plochy (ha)97
Ostatní plochy (ha)311
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 540
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství85
Průmysl celkem504
Stavebnictví587
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel916
Doprava a skladování115
Ubytování, stravování a pohostinství146
Informační a komunikační činnosti83
Peněžnictví a pojišťovnictví68
Činnosti v oblasti nemovitostí179
Profesní, vědecké a technické činnosti345
Administrativní a podpůrné činnosti77
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání48
Zdravotní a sociální péče39
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti89
Ostatní činnosti238
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno270
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti216
Družstevní organizace55
Finanční podniky0
Živnostníci2 743
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání271
Zemědělští podnikatelé30
Ostatní právní formy420
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 001
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem154
muži81
ženy73
Zemřelí celkem174
muži87
ženy87
Přirozený přírůstek celkem-20
muži-6
ženy-14
Přistěhovalí celkem454
muži249
ženy205
Vystěhovalí celkem491
muži279
ženy212
Saldo migrace celkem-37
muži-30
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-57
muži-36
ženy-21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži8 070
ženy8 345
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 493
muži1 279
ženy1 214
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 836
ženy5 774
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 312
muži955
ženy1 357
Střední stav obyvatel k 1.7.16 560
muži8 171
ženy8 389
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 8
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services