Základní charakteristiky Nová Ves

 Údaj
Kód obce535 117
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 011
Orná půda (ha)635
Chmelnice (ha)19
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)25
Ovocné sady (ha)20
Trvalé trávní porosty (ha)7
Zemědělská půda (ha)707
Lesní půda (ha)71
Vodní plochy (ha)50
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)163
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem220
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem33
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel47
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti24
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci160
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy30
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 011
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži6
ženy2
Zemřelí celkem6
muži4
ženy2
Přirozený přírůstek celkem2
muži2
ženy0
Přistěhovalí celkem33
muži17
ženy16
Vystěhovalí celkem85
muži48
ženy37
Saldo migrace celkem-52
muži-31
ženy-21
Přírůstek/úbytek celkem-50
muži-29
ženy-21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži545
ženy509
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem140
muži70
ženy70
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži401
ženy351
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem162
muži74
ženy88
Střední stav obyvatel k 1.7.1 141
muži601
ženy540
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services