Základní charakteristiky Velký Borek

 Údaj
Kód obce535 265
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 043
Orná půda (ha)635
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)23
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)33
Zemědělská půda (ha)715
Lesní půda (ha)170
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)126
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem241
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem35
Stavebnictví40
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel60
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci188
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 043
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem21
muži12
ženy9
Zemřelí celkem8
muži0
ženy8
Přirozený přírůstek celkem13
muži12
ženy1
Přistěhovalí celkem59
muži35
ženy24
Vystěhovalí celkem30
muži13
ženy17
Saldo migrace celkem29
muži22
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem42
muži34
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži523
ženy492
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem180
muži93
ženy87
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži366
ženy314
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem155
muži64
ženy91
Střední stav obyvatel k 1.7.974
muži491
ženy483
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services